Realizowane inwestycje

Hale produkcyjne Dekorglass w Komornikach – beton posadzkowy ze zbrojeniemrozproszonym
Hala produkcyjna Heinz Glas w Działdowie – beton posadzkowy ze zbrojeniemrozproszonym
Budownictwo wielorodzinne w Działdowie – Budomontaż, Primbud – betontowarowy
Budownictwo wielorodzinne w Nidzicy – Budjafex – beton towarowy
Auto serwis MARKUS – beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym
Oczyszczalnia ścieków w Rybnie – beton towarowy
Oczyszczalnia ścieków w Płośnicy – beton towarowy
Hala sportowa w Rybnie – beton towarowy
Hala sportowa w Malinowie – beton towarowy
Budowa fermy drobiu w Narzymiu – beton posadzkowy, beton towarowy
Budowa sklepów Intermarche i Bricomarche w Działdowie – beton posadzkowy zezbrojeniem rozproszonym

Realizacje w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia

Wiadukt kolejowy w msc. Burkat – ok. 3 000 m3 – betony towarowe, betony mostowe
Wiadukt kolejowy w msc. Kisiny – ok. 3 000 m3 - betony towarowe, betony mostowe
Wiadukt kolejowy w msc. Tuczki – ok. 3 000 m3 – betony towarowe, betony mostowe
Wiadukt kolejowy w msc. Rybno – ok. 3 000 m3 – betony towarowe, betonymostowe, betony kontraktorowe
Przejście podziemne na perony w msc. Działdowo, Turza Wielka, Gralewo, Rybno – 6 000 m 3 -betony towarowe, betony mostowe
Remont Dworca kolejowego w Działdowie - betony towarowe, betony mostowe

Realizacje dotyczące farm wiatrowych

Stopa pod elektrownię wiatrową w Jankowicach – beton C30/37 XC2,XF3