Technologia betonu

Technologia betonu

Do mieszanek betonowych produkowanych w naszej firmie używamy tylko najlepszych składników: kruszyw spełniających normę PN-EN 12620+A1:2008 z kopalni "KUSZ-MAR" w Priomie, cementów Lafarge S.A. oraz domieszek chemicznych Mc Bauchemie.

Przygotowaniem recept mieszanek, badaniem oraz kontrolą betonu zajmuje się przyzakładowe laboratorium wyposażone w niezbędny ku temu sprzęt laboratoryjny firmy Controls.

Mieszanki powstają w nowym w pełni skomputeryzowanym węźle planetarnym o wydajności 70 m3/h, wszystkie składniki betonu dozowane są elektronicznymi wagami. Każdy metr sześcienny wyprodukowanego betonu udokumentowany wydrukiem komputerowym.

Materiały budowlane

Materiały budowlane

-Cement, wapno budowlane
-bloczek fundamentowy,
-obrzeża betonowe,
-kręgi fi 1000 i fi 1200,
-słupki geodezyjne,
-pierścienie redukcyjne,
-beton komórkowy