Technologia betonu

Technologia betonu

Do mieszanek betonowych produkowanych w naszej firmie używamy tylko najlepszych składników: kruszyw podlegającym zharmonizowanym specyfikacjom technicznym EN 12620:2002+A1:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 12620+A1:2010) dostarczane z kopalni "KRUSZ-MAR" w Priomie, cementów Lafarge S.A. oraz domieszek chemicznych Mc Bauchemie.

Przygotowaniem recept mieszanek, badaniem oraz kontrolą betonu zajmuje się przyzakładowe laboratorium wyposażone w niezbędny ku temu sprzęt laboratoryjny firmy Controls.

Nasze mieszanki powstają w dwóch nowych w pełni skomputeryzowanych węzłach: planetarnym o wydajności 70 m3/h i wałowym o wydajności 65 m3/h ,wszystkie składniki betonu dozowane są elektronicznymi wagami. Każdy metr sześcienny wyprodukowanego betonu udokumentowany jest wydrukiem komputerowym.

Materiały budowlane

Materiały budowlane

-Cement
-bloczek fundamentowy 38x24x12,
-kręgi fi 1000 i fi 1200,
-słupki geodezyjne,
-korytka ściekowe